Supernova

R I G E L

R I G E L

Et utroligt, dybt bredfeltfoto af den strålende stjerne Rigel in Orion af Adam Block.