Captain Planet -karakterer, rangeret

Vi rangerer karaktererne i den miljøvenlige tegnefilm Captain Planet og planeterne fra 1990.