Hvordan det gode sted fremmer Eleanors seksualitet

Eleanor og hendes seksualitet er ikke problemet. Hvordan hendes seksualitet behandles, og det er den hyppigste brug at titillere eller underholde, er problemet.